תל אביב, 120 מ"ר, אדריכלות: פנינית שרת אזולאי, צילום: עמית גירון