תל ברוך, ת"א, 600 מ"ר, אדריכלות: סרג' בן דוד, צילום: אורית ארנון